Anket Optik Okuma yazılımı

Çalışan Memnuniyeti ve Çalışan Deneyimi Anketleri

Anketix Çalışan Memnuniyeti ve Çalışan Deneyimi Anketleri (ÇDA) Uygulama Süreci :

Anketimiz, işletmenizdeki çalışanların iş yaşamlarındaki çeşitli süreçler ve etkileşimler hakkındaki görüşlerini kapsamlı bir şekilde toplamak için tasarlanmıştır. Bu, iş ortamının iyileştirilmesi, çalışan motivasyonunun artırılması ve genel çalışan memnuniyetini yükseltme hedeflerine hizmet edecektir.

İhtiyaç analizi: Şirketinizin hedefleri, beklentileri ve mevcut çalışan deneyimi durumunu analiz ederek en uygun anketi belirleme.

Anket özelleştirme: Şirketinizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun soru setinin oluşturulması ve anketin özelleştirilmesi.

Anket dağıtımı: SMS, e-posta,  ve tek kullanımlık jetonlar yoluyla çalışanlara anketin dağıtılması ve hatırlatmalar gönderilerek yanıt oranının artırılması.

Veri toplama: Çalışanların anketi doldurarak deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşmaları sağlanır ve tüm yanıtlar toplanır.

Veri analizi: Toplanan verilerin analiz edilerek, çalışan deneyimindeki güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve segmentlere göre ayrıntılı değerlendirme yapılması.

Raporlama: Analiz sonuçlarını içeren kapsamlı bir raporun hazırlanması ve grafikler, tablolar ve görselleştirme yöntemleriyle sunulması.

Anketix ÇDA Soru Kategorileri :

Anketix Çalışan Deneyimi Anketi, şirketlerin çalışanlarına sunduğu genel deneyimi değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir anket modelidir.

Bu model, çalışanların iş yaşamındaki farklı süreçler ve etkileşimler üzerinde durarak, şirketin çalışanlarının memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı hedefler.

İş Tatmini: Çalışanların işlerindeki görev ve sorumluluklardan aldıkları memnuniyet ve işin anlamlılığına dair değerlendirmeleri.

İş-Yaşam Dengesi: Çalışanların iş ve özel yaşamlarını dengede tutabilmelerine yönelik değerlendirmeler ve iş yerinin bu dengede sağladığı esneklik.

Ücret ve Yan Haklar: Çalışanların ücretlerinin ve yan haklarının sektör ortalamasına  göre adil olup olmadığına dair değerlendirmeler.

İş Güvenliği ve İstikrarı: Çalışanların işlerinde hissettikleri güven ve şirketin geleceğine dair düşünceleri.

İletişim ve Geri Bildirim: Üst yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimin etkinliği ve geri bildirim süreçlerinin şeffaflığına dair değerlendirmeler.

Yönetim ve Liderlik: Yöneticilerin çalışanların ihtiyaçlarını anlayıp desteklemesi ve şirket liderliğinin sağladığı doğru yönlendirmeye ilişkin değerlendirmeler.

Çalışma Ortamı: Çalışma ortamının verimli ve rahat çalışmaya uygun olup olmadığı ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerin kalitesine dair değerlendirmeler.

Kariyer Gelişimi: Şirketin çalışanların kariyer gelişimi ve öğrenme fırsatlarına yönelik sunumları ve terfi şanslarına dair düşünceler.

Eğitim ve Öğrenme: Şirketin sürekli eğitim ve öğrenme imkanları sunması ve bu fırsatların işle ilgili ve değerli olup olmadığına dair değerlendirmeler.

Kurumsal Kültür: Şirket kültürünün saygı ve işbirliğine dayalı olup olmadığı ve etik ve sosyal sorumluluk bilincinin varlığına dair değerlendirmeler.

Genel Memnuniyet: Çalışanların işlerinden genel olarak ne derece memnun olduklarına dair değerlendirmeler.

Tavsiye Skoru: Çalışanların yakınlarına ve meslektaşlarına şirketlerinde çalışmayı tavsiye edip etmeyeceklerine dair değerlendirmeler

Anketix Çalışan Deneyimi Anketi, bu bileşenleri kapsayacak şekilde özelleştirilebilir ve şirketlerin çalışan deneyimlerini en iyi şekilde değerlendirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur.

Anket sonuçlarının analizi ve raporlaması, şirketlerin çalışan deneyimlerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve somut eylem planları oluşturarak iş yerinde pozitif değişiklikler yapmalarına olanak tanır. Ayrıca, Anketix, anket uygulamasının tüm süreçlerinde şirketlere destek sağlar, anket davetiyelerini ve hatırlatmaları SMS, e-posta ve token yöntemleriyle sunar.

Anketix Çalışan Deneyimi Anketi, işletmelerin çalışan deneyimini sürekli izlemelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyarak, çalışanların iş performansını, bağlılığını ve genel memnuniyetini artırmalarına destek olur.

Hemen iletişim Kurun

Uyguladığımız Diğer Çalışan Anketleri

 • Çalışan memnuniyeti anketleri:

  Bu anketler, çalışanların işleriyle ve şirketin politikalarıyla ve uygulamalarıyla ne ölçüde memnun olduklarını ölçer.

 • Çalışan bağlılık anketleri:

  Bu anketler, çalışanların işlerine ve şirkete ne ölçüde katıldıklarını ve bağlı olduklarını değerlendirir.

 • Çalışan nabız anketleri:

  Bu anketler, çalışanların farklı konularda hızlı geri bildirim toplamak için kullanılan kısa ve sık anketlerdir.

 • Çıkış anketleri:

  Bu anketler, şirketten ayrılacak çalışanlara uygulanır ve ayrılmalarının nedenleri ve şirketle ilgili genel deneyimleri toplamaya yöneliktir. Bu bilgi, çalışan değişimi modellerini tespit etmek, çalışanların ayrılmasına neden olabilecek sorunları belirlemek ve tutulma oranlarını iyileştirme adımları atmak için kullanılabilir.

 • Onboarding anketleri

  : Bu anketler, yeni çalışanların işe alım sürecinde uygulanır ve şirket hakkındaki ilk izlenimlerini ve eğitim ve entegrasyon deneyimlerini toplamaya yöneliktir. Bu bilgi, işe alım sürecinin iyileştirme alanlarını tespit etmek ve yeni çalışanların rollerinde başarılı olmalarını sağlamak için kullanılabilir.

 • Performans değerlendirmeleri

  : Bu değerlendirmeler, çalışanların kendilerini değerlendirmeyi tamamlaması ve yöneticilerinden veya şirketin diğer paydaşlarından geri bildirim almasını içerir. Bu geri bildirim, iyileştirme alanlarını tespit etmek ve gelecekteki gelişim hedeflerini belirlemesinde önemli bilgiler sağlar.