3- Eğitim durumunuz?
   G) Eğitim-Öğretim - Çocuğumuz okulda öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmektedir.
Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Ne katılıyor/Ne katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Not answered Total
Not answered 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
İlköğretim 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Ortaöğretim 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Yüksek Okul 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33.33% (1)
Fakülte (Lisans) 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33.33% (1)
Yüksek lisans ve üstü 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33.33% (1)
Total 1 1 1 0 0 0 3
 
   D) Güvenlik - Okulda yangın ve doğal afetlere (Deprem, sel, vb.) karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır.
   2- Yaşınız
18-25 26-33 34-41 42-49 50-üzeri Not answered Total
Not answered 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Kesinlikle katılıyorum 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 33.33% (1)
Katılıyorum 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Ne katılıyor/Ne katılmıyorum 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33.33% (1)
Katılmıyorum 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33.33% (1)
Kesinlikle katılmıyorum 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Total 0 1 1 1 0 0 3