Sorular - Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
33.33% 272
Zayıf
 
21.08% 172
Orta
 
33.33% 272
Güçlü
 
12.25% 100
Çok Güçlü
 
0% 0
Total answers 816
Unique Respondents 273
Respondent Reach 100.37%
Mean 2.25
Sorular - Okul içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
0% 0
Zayıf
 
0% 0
Orta
 
0% 0
Güçlü
 
0% 0
Çok Güçlü
 
0% 0
Total answers 0
Unique Respondents 0
Respondent Reach 0%
Mean 0
Sorular - Okulda diğer öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
16.64% 199
Zayıf
 
25% 299
Orta
 
25% 299
Güçlü
 
16.72% 200
Çok Güçlü
 
16.64% 199
Total answers 1196
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.92
Sorular - Okulda diğer personel ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
8.33% 100
Zayıf
 
25% 300
Orta
 
25% 300
Güçlü
 
25% 300
Çok Güçlü
 
16.67% 200
Total answers 1200
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.17
Sorular - Yaptığım işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
11.11% 100
Zayıf
 
11.11% 100
Orta
 
22.22% 200
Güçlü
 
33.33% 300
Çok Güçlü
 
22.22% 200
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.44
Sorular - Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
22.22% 200
Zayıf
 
11.11% 100
Orta
 
11.11% 100
Güçlü
 
33.33% 300
Çok Güçlü
 
22.22% 200
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.22
Sorular - Okulda çalıştığım işle ilgi alınacak kararlarda görüşüm alınmaktadır.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
25% 300
Zayıf
 
16.67% 200
Orta
 
25% 300
Güçlü
 
8.33% 100
Çok Güçlü
 
25% 300
Total answers 1200
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.92
Sorular - Okulda dile getirdiğim öneriler/şikayetler dikkate alınmaktadır.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
33.33% 300
Zayıf
 
11.11% 100
Orta
 
22.22% 200
Güçlü
 
11.11% 100
Çok Güçlü
 
22.22% 200
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.78
Sorular - Okulda üstlerim liderlik davranışları sergilemektedir
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
16.67% 100
Zayıf
 
33.33% 200
Orta
 
0% 0
Güçlü
 
33.33% 200
Çok Güçlü
 
16.67% 100
Total answers 600
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3
Sorular - Okulda yapılan olumlu işler takdir edilir.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
16.67% 200
Zayıf
 
16.67% 200
Orta
 
25% 300
Güçlü
 
16.67% 200
Çok Güçlü
 
25% 300
Total answers 1200
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.17
Sorular - Bireysel performans değerlendirilmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılmaktadır.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
33.33% 300
Zayıf
 
22.22% 200
Orta
 
11.11% 100
Güçlü
 
11.11% 100
Çok Güçlü
 
22.22% 200
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.67
Sorular - Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
0% 0
Zayıf
 
0% 0
Orta
 
0% 0
Güçlü
 
0% 0
Çok Güçlü
 
0% 0
Total answers 0
Unique Respondents 0
Respondent Reach 0%
Mean 0
Sorular - Okulun değerlerini biliyor ve paylaşıyorum
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
22.22% 200
Zayıf
 
22.22% 200
Orta
 
22.22% 200
Güçlü
 
11.11% 100
Çok Güçlü
 
22.22% 200
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.89
Sorular - Okulun misyonunu biliyor ve paylaşıyorum
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
16.67% 200
Zayıf
 
25% 300
Orta
 
25% 300
Güçlü
 
8.33% 100
Çok Güçlü
 
25% 300
Total answers 1200
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3
Sorular - Okulun vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
16.67% 100
Zayıf
 
16.67% 100
Orta
 
0% 0
Güçlü
 
50% 300
Çok Güçlü
 
16.67% 100
Total answers 600
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.33
Sorular - Okulun temel politikasını ve önemli stratejilerini biliyor ve paylaşıyorum
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
33.33% 300
Zayıf
 
11.11% 100
Orta
 
22.22% 200
Güçlü
 
11.11% 100
Çok Güçlü
 
22.22% 200
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.78
Sorular - Öğretmenlere yönelik düzenli hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılır ve tüm öğretmenlerin bu faaliyetlere katılımına imkan tanınır
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
33.33% 300
Zayıf
 
33.33% 300
Orta
 
11.11% 100
Güçlü
 
11.11% 100
Çok Güçlü
 
11.11% 100
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.33
Sorular - Okulun yönetiminden genel olarak memnunum
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
33.33% 200
Zayıf
 
33.33% 200
Orta
 
0% 0
Güçlü
 
16.67% 100
Çok Güçlü
 
16.67% 100
Total answers 600
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.5
Sorular - Öğretmenlere sağlanan sosyal tesis ve hizmetler yeterlidir.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
33.33% 200
Zayıf
 
0% 0
Orta
 
16.67% 100
Güçlü
 
16.67% 100
Çok Güçlü
 
33.33% 200
Total answers 600
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.17
Sorular - Okulda sağlık hizmetlerine yönelik işlemlere gereken özen gösterilerek yapılmaktadır. (sevk, rapor, fatura vb.)
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
33.33% 200
Zayıf
 
0% 0
Orta
 
16.67% 100
Güçlü
 
33.33% 200
Çok Güçlü
 
16.67% 100
Total answers 600
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3
Sorular - Okulda güvenlik hizmetleri yeterlidir.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
22.22% 200
Zayıf
 
11.11% 100
Orta
 
33.33% 300
Güçlü
 
22.22% 200
Çok Güçlü
 
11.11% 100
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.89
Sorular - Öğretmenlere ödenen ücret yeterlidir.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
33.33% 200
Zayıf
 
16.67% 100
Orta
 
33.33% 200
Güçlü
 
16.67% 100
Çok Güçlü
 
0% 0
Total answers 600
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.33
Sorular - Öğretmen olarak bize sağlanan diğer maddi ve maddi olmayan olanaklar yeterlidir.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
16.67% 100
Zayıf
 
16.67% 100
Orta
 
16.67% 100
Güçlü
 
33.33% 200
Çok Güçlü
 
16.67% 100
Total answers 600
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.17
Sorular - Okul, çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri takip edebilmekte ve bu gelişmeleri okula taşıyabilmektedir.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
11.11% 100
Zayıf
 
22.22% 200
Orta
 
33.33% 300
Güçlü
 
11.11% 100
Çok Güçlü
 
22.22% 200
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.11
Sorular - Okulda öğretmene sağlanan çalışma ortamı yeterlidir.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
11.11% 100
Zayıf
 
11.11% 100
Orta
 
33.33% 300
Güçlü
 
22.22% 200
Çok Güçlü
 
22.22% 200
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.33
Sorular - Okul doğal kaynakları korumakta ve doğal çevrenin korunması için gayret göstermektedir.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
16.67% 100
Zayıf
 
16.67% 100
Orta
 
16.67% 100
Güçlü
 
16.67% 100
Çok Güçlü
 
33.33% 200
Total answers 600
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.33
Sorular - Okul yerel ve genel toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
22.22% 200
Zayıf
 
22.22% 200
Orta
 
22.22% 200
Güçlü
 
22.22% 200
Çok Güçlü
 
11.11% 100
Total answers 900
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 2.78
Sorular - Okulun fiziki görüntüsü yeterlidir.
  Answer Percent Answer Total
Çok Zayıf
 
16.67% 100
Zayıf
 
0% 0
Orta
 
33.33% 200
Güçlü
 
33.33% 200
Çok Güçlü
 
16.67% 100
Total answers 600
Unique Respondents 300
Respondent Reach 100%
Mean 3.33