anketixornek
Haftalık mesai süresinden daha fazla çalışıyor musunuz?
  Answer Percent Answer Total
Evet
 
56.25% 27
Hayır
 
43.75% 21
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 5 / 5
Mean 1.44
“Evet” ise neden;
  Answer Percent Answer Total
Çalışan sayısı yetersiz
 
48.15% 13
Nöbet ücreti almak için
 
14.81% 4
Hastalara daha fazla zaman ayırmak için
 
14.81% 4
Ek ödemeden daha fazla yararlanmak için
 
11.11% 3
Mesai saatleri iyi düzenlenmediği için
 
11.11% 3
Total answers 27
Unique Respondents 27
Respondent Reach 56.25%
Rating 3.58 / 5
Mean 2.22
Hastanenizde insan kaynaklarının etkin kullanıldığını düşünüyor musunuz?
  Answer Percent Answer Total
Evet,tamamıyla
 
25% 12
Evet,kısmen
 
41.67% 20
Hayır
 
33.33% 16
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 3.75 / 5
Mean 2.08
Hastanenizde çocuklu çalışanlar için yuva veya kreş imkânı sağlanıyor mu?
  Answer Percent Answer Total
Evet
 
12.5% 6
Hayır
 
66.67% 32
Kreşe ihtiyaç yok
 
20.83% 10
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 5 / 5
Mean 2.08
Hastane idaresi tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) mekanizmaları işletilmekte midir?
  Answer Percent Answer Total
Evet, tamamen
 
31.25% 15
Evet, kısmen
 
35.42% 17
Hayır
 
33.33% 16
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 3.94 / 5
Mean 2.02
Son 6 ay içinde size yönelik bir hizmet içi eğitim düzenlendi mi?
  Answer Percent Answer Total
Evet
 
60.42% 29
Hayır
 
39.58% 19
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 5 / 5
Mean 1.4
Size çalıştığınız birim ile ilgili olmak üzere, son 6 ay içinde Hasta ve çalışan güvenliği (hasta kayıt ve kimlik bilgilerinin kayıt altında olması, hastaya doğru tedavi uygulanması, hasta düşme ve yaralanmasını önleme, hastane enfeksiyonlarını önleme, mahremiyet, vb.) konularında eğitim verildi mi?
  Answer Percent Answer Total
Evet
 
33.33% 16
Kısmen
 
33.33% 16
Hayır
 
33.33% 16
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 4 / 5
Mean 2
Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında yeterli eğitim aldınız mı?
  Answer Percent Answer Total
Evet, tamamen
 
35.42% 17
Evet, kısmen
 
39.58% 19
Hayır
 
25% 12
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 3.94 / 5
Mean 1.9
Çalıştığınız bölümde yaralanmaları/iş kazaları önlemeye yönelik teknik alt yapı var mı?
  Answer Percent Answer Total
Evet var
 
39.58% 19
Evet, kısmen var
 
39.58% 19
Hayır, yok
 
20.83% 10
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 4 / 5
Mean 1.81
Hastane yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği konusunda yeterli olacak şekilde düzeltici ve önleyici faaliyetler yapıyor mu?
  Answer Percent Answer Total
Evet, tamamen
 
39.58% 19
Evet, kısmen
 
37.5% 18
Hayır
 
22.92% 11
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 4.03 / 5
Mean 1.83
Hastane yönetimi tarafından, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıkların bildirilmesinde nasıl bir yaklaşım sergilenmektedir?
  Answer Percent Answer Total
Sorunun çözümü için söz konusu alan ile ilgili personel ile birlikte çözümler üretilmektedir ve gerekli önlemler alınmaktadır.
 
39.58% 19
Sorunlar için çözümler üretilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır ancak yeterli düzeyde değildir.
 
35.42% 17
Sorunlar görmezden gelinmektedir.
 
25% 12
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 4.06 / 5
Mean 1.85
Çalıştığınız birimde açık ve sınırları belirlenmiş yazılı bir görev tanımınız var mı?
  Answer Percent Answer Total
Evet
 
43.75% 21
Hayır
 
39.58% 19
Bilmiyorum
 
16.67% 8
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 4.45 / 5
Mean 1.73
Çalışma mekanı ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemelerde görüşünüze başvuruluyor mu?
  Answer Percent Answer Total
Evet, başvuruluyor.
 
47.92% 23
Kısmen başvuruluyor.
 
25% 12
Hayır başvurulmuyor.
 
27.08% 13
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 4.31 / 5
Mean 1.79
Çalışma mekanınız fiziksel sağlığınızı gözetecek şekilde(ergonomik) düzenlenmiş mi?
  Answer Percent Answer Total
Evet, yeterince
 
29.17% 14
Kısmen düzenlenmiş
 
37.5% 18
Hayır, uygun düzenleme yok
 
33.33% 16
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 3.88 / 5
Mean 2.04
Son 6 ay içinde herhangi bir fiziksel saldırıya uğradınız mı?
  Answer Percent Answer Total
Evet, uğradım
 
35.42% 17
Hayır, uğramadım
 
64.58% 31
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 5 / 5
Mean 1.65
Çalıştığınız birimde yeterli güvenlik önlemleri alınıyor mu?
  Answer Percent Answer Total
Evet, alınıyor
 
43.75% 21
Evet, ama yetersiz
 
27.08% 13
Hayır, alınmıyor
 
29.17% 14
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 4.24 / 5
Mean 1.85
Hastane yöneticilerine sorunlarınızı iletme imkanını bulabiliyor musunuz?
  Answer Percent Answer Total
Evet, her zaman
 
50% 24
Evet, bazen
 
35.42% 17
Hayır
 
14.58% 7
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 4.17 / 5
Mean 1.65
Hastane yönetimi iş yerine ait sorunlarınız ile ilgilenmekte midir?
  Answer Percent Answer Total
Evet, her zaman
 
33.33% 16
Evet, bazen
 
39.58% 19
Hayır
 
27.08% 13
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 3.91 / 5
Mean 1.94
Hastane yönetimi kurumun vizyon ve kalite hedefleri konusunda sizi bilgilendiriyor mu?
  Answer Percent Answer Total
Evet, bilgilendiriyor
 
33.33% 16
Kısmen, bilgilendiriyor
 
43.75% 21
Hayır, bilgilendirmiyor
 
22.92% 11
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 3.86 / 5
Mean 1.9
Çalıştığınız birimin işleyişi konusundaki önerileriniz dikkate alınıyor mu?
  Answer Percent Answer Total
Evet,tamamıyla
 
33.33% 16
Evet,kısmen
 
39.58% 19
Hayır
 
27.08% 13
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 3.91 / 5
Mean 1.94
Çalıştığınız kurumdan ayrılmayı düşündüğünüz oluyor mu?
  Answer Percent Answer Total
Evet, sık sık
 
41.67% 20
Evet, bazen
 
35.42% 17
Hayır
 
22.92% 11
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 3.79 / 5
Mean 1.81
İmkan olması halinde bir başka hastanede çalışmayı ister miydiniz?
  Answer Percent Answer Total
Evet, kesinlikle
 
43.75% 21
Evet, kısmen
 
29.17% 14
Hayır, istemem
 
27.08% 13
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Rating 3.96 / 5
Mean 1.83
Cinsiyet
  Answer Percent Answer Total
Erkek
 
60.42% 29
Kadın
 
39.58% 19
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Mean 1.4
Yaşınız
  Answer Percent Answer Total
17-20
 
4.17% 2
21-25
 
22.92% 11
26-30
 
22.92% 11
31-35
 
16.67% 8
36-40
 
12.5% 6
41-45
 
14.58% 7
46-50
 
2.08% 1
50+
 
4.17% 2
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Mean 3.83
Ünvanınız
  Answer Percent Answer Total
Uzman Hekim
 
18.75% 9
Pratisyen Hekim
 
8.33% 4
Diş Hekimi
 
4.17% 2
Hemşire
 
6.25% 3
Ebe
 
8.33% 4
Sağlık Memuru
 
16.67% 8
İdari Memur
 
20.83% 10
Teknik Personel
 
10.42% 5
Diğer : (Lütfen belirtiniz)
 
6.25% 3
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Mean 5
Bu kurumda toplam çalışma süreniz ne kadar?
  Answer Percent Answer Total
1 yıldan az
 
8.33% 4
1-2 yıl
 
20.83% 10
3-5 yıl
 
33.33% 16
6-10 yıl
 
18.75% 9
11-15 yıl
 
8.33% 4
15 yıldan fazla
 
10.42% 5
Total answers 48
Unique Respondents 48
Respondent Reach 100%
Mean 3.29
 
Diğer : (Lütfen belirtiniz)
4/20/2009
8:09 AM
tıbbi teknolog
1/9/2011
12:45 PM
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
1/6/2010
10:57 PM
işçi
 
 alt_ankethosting