2009 Ayakta Hasta Anket Sonuçları – Genel Rapor

Bölümlere göre Hastaların sorulan soruları cevaplama yüzdelerini bu rapor içinde görebilirsiniz.

Örnek :  İlk tabloda Bölümlerdeki Genel Hizmet Kalitelerinin değerlendirmeleri görüyorsunuz.

 
Hizmet Alınan Bölüm Hizmet Kalitesi
   1- Hizmet Aldığınız Bölüm(ler)    
   20- Polikliniklerde aldığınız hizmeti genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
Mükemmel Çok iyi İyi Orta Kötü Not answered Total
Not answered 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
İç Hastalıkları 23.08% (3) 26.67% (4) 55.26% (21) 52.17% (24) 75% (6) 0% (0) 48.33% (58)
Kardiyoloji 46.15% (6) 6.67% (1) 23.68% (9) 30.43% (14) 0% (0) 0% (0) 25% (30)
Aile Hekimliği 23.08% (3) 13.33% (2) 7.89% (3) 30.43% (14) 0% (0) 0% (0) 18.33% (22)
Kalp ve Damar Cerrahisi 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Nöroloji 38.46% (5) 13.33% (2) 7.89% (3) 17.39% (8) 25% (2) 0% (0) 16.67% (20)
Psikiyatri 15.38% (2) 0% (0) 36.84% (14) 8.7% (4) 0% (0) 0% (0) 16.67% (20)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 7.69% (1) 20% (3) 36.84% (14) 30.43% (14) 25% (2) 0% (0) 28.33% (34)
Dermatoloji 15.38% (2) 13.33% (2) 10.53% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 6.67% (8)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Genel Cerrahi 30.77% (4) 6.67% (1) 23.68% (9) 6.52% (3) 25% (2) 0% (0) 15.83% (19)
Çocuk Cerrahisi 7.69% (1) 6.67% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 1.67% (2)
Göğüs Hastalıkları 46.15% (6) 6.67% (1) 15.79% (6) 19.57% (9) 0% (0) 0% (0) 18.33% (22)
Beyin ve Sinir Cerrahisi 30.77% (4) 13.33% (2) 36.84% (14) 6.52% (3) 25% (2) 0% (0) 20.83% (25)
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Ortopedi ve Travmatoloji 23.08% (3) 13.33% (2) 36.84% (14) 26.09% (12) 0% (0) 0% (0) 25.83% (31)
Üroloji 38.46% (5) 0% (0) 13.16% (5) 13.04% (6) 25% (2) 0% (0) 15% (18)
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 23.08% (3) 33.33% (5) 34.21% (13) 28.26% (13) 50% (4) 0% (0) 31.67% (38)
Göz Hastalıkları 23.08% (3) 13.33% (2) 36.84% (14) 13.04% (6) 37.5% (3) 0% (0) 23.33% (28)
Kadın Hastalıkları ve Doğum 15.38% (2) 6.67% (1) 39.47% (15) 54.35% (25) 62.5% (5) 0% (0) 40% (48)
Genel Tababet 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Diş Polikliniği 15.38% (2) 20% (3) 18.42% (7) 28.26% (13) 25% (2) 0% (0) 22.5% (27)
Diğer 23.08% (3) 0% (0) 0% (0) 2.17% (1) 0% (0) 0% (0) 3.33% (4)
Total 13 15 38 46 8 0 120
 
Hizmet Alınan Bölümde Muayene Süreleri
   1- Hizmet Aldığınız Bölüm(ler)    
   6- Hekimin sizi muayene etmesi ne kadar sürdü?
5 dakika kadar 6–10 dakika 11–15 dakika 16- 20 dakika Not answered Total
Not answered 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
İç Hastalıkları 42.42% (28) 41.18% (14) 75% (9) 87.5% (7) 0% (0) 48.33% (58)
Kardiyoloji 25.76% (17) 14.71% (5) 8.33% (1) 87.5% (7) 0% (0) 25% (30)
Aile Hekimliği 15.15% (10) 11.76% (4) 8.33% (1) 87.5% (7) 0% (0) 18.33% (22)
Kalp ve Damar Cerrahisi 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Nöroloji 22.73% (15) 11.76% (4) 8.33% (1) 0% (0) 0% (0) 16.67% (20)
Psikiyatri 15.15% (10) 14.71% (5) 41.67% (5) 0% (0) 0% (0) 16.67% (20)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 30.3% (20) 17.65% (6) 0% (0) 100% (8) 0% (0) 28.33% (34)
Dermatoloji 9.09% (6) 5.88% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 6.67% (8)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Genel Cerrahi 22.73% (15) 8.82% (3) 8.33% (1) 0% (0) 0% (0) 15.83% (19)
Çocuk Cerrahisi 1.52% (1) 2.94% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 1.67% (2)
Göğüs Hastalıkları 15.15% (10) 11.76% (4) 8.33% (1) 87.5% (7) 0% (0) 18.33% (22)
Beyin ve Sinir Cerrahisi 22.73% (15) 8.82% (3) 58.33% (7) 0% (0) 0% (0) 20.83% (25)
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Ortopedi ve Travmatoloji 34.85% (23) 17.65% (6) 8.33% (1) 12.5% (1) 0% (0) 25.83% (31)
Üroloji 22.73% (15) 8.82% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 15% (18)
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 30.3% (20) 29.41% (10) 8.33% (1) 87.5% (7) 0% (0) 31.67% (38)
Göz Hastalıkları 30.3% (20) 20.59% (7) 8.33% (1) 0% (0) 0% (0) 23.33% (28)
Kadın Hastalıkları ve Doğum 51.52% (34) 17.65% (6) 8.33% (1) 87.5% (7) 0% (0) 40% (48)
Genel Tababet 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Diş Polikliniği 16.67% (11) 20.59% (7) 16.67% (2) 87.5% (7) 0% (0) 22.5% (27)
Diğer 4.55% (3) 2.94% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3.33% (4)
Total 66 34 12 8 0 120
 

Ankette yer alan beş ana grubun 5 puan üzerinde değerlendirme sonuçlarını görebilirsiniz

 
Radar Rating
 

Açık uçlu soruları( Metin girdilerini) bu raporlama tekniğiyle raporlayabilirsiniz. Metinlerin etiketlerin sıklığına göre fontunu büyük göstererek değerlendirmenizi sağlar.

 
 

Hastanelerde hangi bölüme daha fazla hasta geldiğini Pasta Grafiğinde görebiliyoruz.

 
 

Hastaneyi tercih edenlerin Sağlık Güvencelerinin dağılımını grafikte görebilirseniz.

 
 
1- Hizmet Aldığınız Bölüm(ler)    
  Answer Percent Answer Total
İç Hastalıkları
 
12.78% 58
Kardiyoloji
 
6.61% 30
Kalp ve Damar Cerrahisi
 
0% 0
Nöroloji
 
4.41% 20
Psikiyatri
 
4.41% 20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 
7.49% 34
Dermatoloji
 
1.76% 8
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 
0% 0
Genel Cerrahi
 
4.19% 19
Çocuk Cerrahisi
 
.44% 2
Göğüs Hastalıkları
 
4.85% 22
Beyin ve Sinir Cerrahisi
 
5.51% 25
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 
0% 0
Ortopedi ve Travmatoloji
 
6.83% 31
Üroloji
 
3.96% 18
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
 
8.37% 38
Göz Hastalıkları
 
6.17% 28
Kadın Hastalıkları ve Doğum
 
10.57% 48
Genel Tababet
 
0% 0
Diş Polikliniği
 
5.95% 27
Diğer
 
.88% 4
Aile Hekimliği
 
4.85% 22
Total answers 454
Unique Respondents 120
Respondent Reach 378.33%
2- Polikliniklerin bulunduğu yere ve muayene odalarına kolay ulaşılabiliyor mu(işaret levhaları var mı)?
  Answer Percent Answer Total
Evet, kolay ulaşılıyor
 
63.33% 76
Yönlendirme eksik
 
29.17% 35
Hayır, zor oldu
 
7.5% 9
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
3- Size göre, polikliniklerin temizliği nasıldı?
  Answer Percent Answer Total
Çok temiz
 
12.5% 15
Temiz
 
50% 60
Fena değil
 
35.83% 43
Kirli
 
1.67% 2
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
4- Polikliniklerde bulunan [[aa]] tuvaletlerin (lavaboların vb.) temizliği nasıldı?
  Answer Percent Answer Total
Çok temiz
 
9.17% 11
Temiz
 
29.17% 35
Fena değil
 
46.67% 56
Kirli
 
15% 18
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
5- Hastaneye geldikten sonra muayene olmak için bürokratik işlemlere (hasta kabul, kayıt vb.) harcadığınız toplam süre ne kadardı?
  Answer Percent Answer Total
0- 20 dakika
 
29.17% 35
21–40 dakika
 
11.67% 14
41–60 dakika
 
17.5% 21
1 saat ve üzeri
 
41.67% 50
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
Rating 0 / 0
6- Hekimin sizi muayene etmesi ne kadar sürdü?
  Answer Percent Answer Total
5 dakika kadar
 
55% 66
6–10 dakika
 
28.33% 34
11–15 dakika
 
10% 12
16- 20 dakika
 
6.67% 8
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
Rating 0 / 0
7- Hekim tarafından, size verilen tedavi veya yapacağınız egzersizler veya durumunuz için anlayacağınız şekilde açıklama yapıldı mı?
  Answer Percent Answer Total
Evet, tamamıyla
 
29.17% 35
Evet, kısmen
 
47.5% 57
Hayır
 
23.33% 28
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
Rating 3.76 / 5
8- Hekim şikâyetlerinizi dinleyip, hastalığınızla ilgili sorularınıza anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi?
  Answer Percent Answer Total
Evet, tamamıyla
 
32.77% 39
Evet, kısmen
 
42.02% 50
Hayır
 
25.21% 30
Total answers 119
Unique Respondents 120
Respondent Reach 99.17%
Rating 3.88 / 5
9- Aynı rahatsızlıktan dolayı başka bir hekime muayene olmayı düşünür müsünüz?
  Answer Percent Answer Total
Evet, elbette
 
55% 66
Evet, kısmen
 
24.17% 29
Hayır
 
20.83% 25
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
Rating 3.93 / 5
10- Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli miydi?
  Answer Percent Answer Total
Evet
 
39.17% 47
Kısmen
 
39.17% 47
Hayır
 
21.67% 26
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
Rating 4 / 5
11- Sizinle ilgilenen diğer personel aşağıdakilerden hangisiydi?
  Answer Percent Answer Total
Hemşire
 
73.77% 90
Fizyoterapist
 
.82% 1
Psikolog
 
4.92% 6
Sosyal Hizmet Uzmanı
 
1.64% 2
Diğer Sağlık Personeli : (Lütfen Yazınız)
 
7.38% 9
Röntgen teknisyeni
 
11.48% 14
Total answers 122
Unique Respondents 120
Respondent Reach 101.67%
Rating 0 / 0
12- Sizinle ilgilenen personel, önemli olduğunu düşündüğünüz bir soruya anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi?
  Answer Percent Answer Total
Evet, tamamıyla
 
38.33% 46
Evet, kısmen
 
53.33% 64
Hayır
 
8.33% 10
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
Rating 3.84 / 5
13- Sizinle ilgilenen personel yeterince ilgili ve nezaketli miydi?
  Answer Percent Answer Total
Evet
 
52.94% 63
Kısmen
 
35.29% 42
Hayır
 
11.76% 14
Total answers 119
Unique Respondents 120
Respondent Reach 99.17%
Rating 4.2 / 5
14- Poliklinikte durumunuz ve tedaviniz hakkında yeterli bilgi verildi mi?
  Answer Percent Answer Total
Yeterli bilgi verilmedi
 
43.33% 52
Yeterli bilgi verildi
 
44.17% 53
Hayır, bilgi verilmedi
 
12.5% 15
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
Rating 4.01 / 5
15- Hastalığınızla ilgili sizinle yapılan görüşmelerde mahremiyete dikkat edildi mi?
  Answer Percent Answer Total
Evet, kesinlikle
 
62.5% 75
Evet, kısmen
 
25.83% 31
Hayır
 
11.67% 14
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
Rating 4.42 / 5
16- Muayeneniz sırasında sizinle ilgilenen görevlilerin kendilerini tanıtan yaka kartı var mıydı?
  Answer Percent Answer Total
Evet, hepsinin vardı
 
69.17% 83
Bir kısmının vardı.
 
28.33% 34
Hiçbirinin yoktu.
 
2.5% 3
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
17- Hekiminizi kendiniz seçebildiniz mi?
  Answer Percent Answer Total
Evet
 
67.8% 80
Hayır
 
32.2% 38
Total answers 118
Unique Respondents 120
Respondent Reach 98.33%
18- Hekiminiz tarafından, eve gittiğinizde (hastaneden ayrıldıktan sonra) hastalığınızın tedavisi boyunca yaşanabilecek durumlar için bilgi verildi mi?
  Answer Percent Answer Total
Evet, tamamen
 
34.17% 41
Evet, kısmen
 
40% 48
Hayır
 
25.83% 31
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
Rating 3.92 / 5
19- Durumunuzun kötüleşmesi halinde veya endişeye kapıldığınız anda hastaneden iletişime geçebileceğiniz bir telefon-iletişim adresi verildi mi?
  Answer Percent Answer Total
Evet
 
24.37% 29
Hayır
 
75.63% 90
Total answers 119
Unique Respondents 120
Respondent Reach 99.17%
Rating 5 / 5
20- Polikliniklerde aldığınız hizmeti genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
  Answer Percent Answer Total
Mükemmel
 
10.83% 13
Çok iyi
 
12.5% 15
İyi
 
31.67% 38
Orta
 
38.33% 46
Kötü
 
6.67% 8
Total answers 120
Unique Respondents 120
Respondent Reach 100%
Rating 2.83 / 5
21-Cinsiyetiniz
  Answer Percent Answer Total
Kadın
 
71.19% 84
Erkek
 
28.81% 34
Total answers 118
Unique Respondents 120
Respondent Reach 98.33%
23- Eğitim Durumunuz
  Answer Percent Answer Total
Okur-Yazar Değil
 
2.52% 3
Okur-Yazar
 
3.36% 4
İlkokul
 
33.61% 40
Ortaokul
 
11.76% 14
Lise
 
34.45% 41
Yüksekokul
 
7.56% 9
Üniversite
 
6.72% 8
Total answers 119
Unique Respondents 120
Respondent Reach 99.17%
25- Sosyal Güvenceniz
  Answer Percent Answer Total
Memur(Çalışan)
 
.84% 1
Emekli Sandığı
 
6.72% 8
SSK
 
56.3% 67
Bağ-kur
 
20.17% 24
Yeşil Kart
 
7.56% 9
Güvencem Yok
 
8.4% 10
Diğer
 
0% 0
Total answers 119
Unique Respondents 120
Respondent Reach 99.17%
Yaşınız
  Answer Percent Answer Total
13
 
.84% 1
16
 
.84% 1
17
 
.84% 1
1974
 
.84% 1
35
 
.84% 1
36
 
.84% 1
41
 
.84% 1
45
 
.84% 1
47
 
.84% 1
49
 
.84% 1
54
 
.84% 1
55
 
.84% 1
60
 
1.68% 2
40
 
1.68% 2
52
 
1.68% 2
21
 
1.68% 2
22
 
1.68% 2
24
 
2.52% 3
28
 
2.52% 3
42
 
2.52% 3
34
 
2.52% 3
39
 
2.52% 3
37
 
3.36% 4
38
 
3.36% 4
20
 
3.36% 4
18
 
3.36% 4
29
 
4.2% 5
25
 
4.2% 5
31
 
4.2% 5
27
 
4.2% 5
23
 
5.04% 6
33
 
5.88% 7
32
 
6.72% 8
26
 
10.08% 12
30
 
10.92% 13
Total answers 119
Unique Respondents 120
Respondent Reach 99.17%
 
 

Girilen anketleri  görebilir veya düzenleyebilirsiniz.

 
 3/27/2009 2:02:08 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 2:02:08 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:58:28 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:55:24 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:51:58 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:48:42 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:43:37 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:43:35 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:39:27 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:39:25 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:35:13 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:28:35 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:25:30 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:22:28 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:22:26 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:20:27 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:18:06 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:16:28 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:14:09 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:10:35 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:07:58 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:03:28 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 1:00:54 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 12:58:30 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 12:55:22 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 12:51:06 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 11:57:28 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 11:50:25 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 11:50:23 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 11:43:07 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 11:29:20 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 11:25:47 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 10:57:42 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 10:53:15 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 10:45:26 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 10:41:28 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 10:37:10 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 10:29:30 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 10:26:34 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 10:26:32 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/27/2009 10:22:30 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 11:13:49 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 11:10:11 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 11:10:10 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 11:10:10 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 11:10:09 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 11:10:08 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 11:10:06 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 11:10:03 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 11:00:17 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:56:00 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:50:54 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:47:16 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:44:28 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:41:27 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:32:51 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:30:06 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:26:29 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:23:51 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:20:10 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:14:09 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:07:30 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 10:03:05 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 9:59:53 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 9:54:20 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 9:54:18 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 9:49:36 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 9:42:05 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 9:37:22 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 9:34:14 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 9:03:29 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 8:54:06 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 8:49:01 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 8:44:17 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 8:44:14 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/26/2009 8:36:12 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:21:43 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:18:04 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:15:06 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:15:05 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:15:05 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:15:02 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:15:01 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:12:31 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:09:34 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:06:35 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:04:13 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 1:01:43 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 11:56:39 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 11:53:44 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 11:49:50 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 11:44:23 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 11:39:53 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/24/2009 11:36:20 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:57:52 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:57:51 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:57:50 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:46:53 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:46:52 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:39:03 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:23:24 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:23:23 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:17:32 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:13:51 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:07:26 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 10:02:15 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 9:56:47 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 9:29:27 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 9:21:39 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 9:16:26 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 9:11:52 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 8:59:00 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 8:51:26 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 8:41:49 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 8:34:56 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 8:32:33 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/20/2009 8:26:09 AM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/18/2009 2:30:26 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/18/2009 1:15:34 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 3/18/2009 1:07:29 PM IP : 88.250.241.15 Username : --- Language : tr-TR
 
il
  Answer Percent Answer Total
Total answers 0
Total answers 0
 
ilce
  Answer Percent Answer Total
Total answers 0
Total answers 0