Ünvanınız
   Bu kurumda toplam çalışma süreniz ne kadar?
1 yıldan az 1-2 yıl 3-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 15 yıldan fazla Not answered Total
Not answered 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Uzman Hekim 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Pratisyen Hekim 0% (0) 0% (0) 0% (0) 50% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 20% (1)
Diş Hekimi 0% (0) 0% (0) 0% (0) 50% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 20% (1)
Hemşire 0% (0) 50% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 20% (1)
Ebe 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Sağlık Memuru 0% (0) 50% (1) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 40% (2)
İdari Memur 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Teknik Personel 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Diğer : (Lütfen belirtiniz) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Total 0 2 1 2 0 0 0 5
 
Başka hastaneye geçiş ve çalışma süresi
   Bu kurumda toplam çalışma süreniz ne kadar?
   İmkan olması halinde bir başka hastanede çalışmayı ister miydiniz?
Evet, kesinlikle Evet, kısmen Hayır, istemem Not answered Total
Not answered 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
1 yıldan az 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
1-2 yıl 50% (1) 0% (0) 33.33% (1) 0% (0) 40% (2)
3-5 yıl 50% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 20% (1)
6-10 yıl 0% (0) 0% (0) 66.67% (2) 0% (0) 40% (2)
11-15 yıl 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
15 yıldan fazla 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Total 2 0 3 0 5
 
Ünvana göre fazla çalışma sebebi
   Ünvanınız
   “Evet” ise neden;
Çalışan sayısı yetersiz Nöbet ücreti almak için Hastalara daha fazla zaman ayırmak için Ek ödemeden daha fazla yararlanmak için Mesai saatleri iyi düzenlenmediği için Not answered Total
Not answered 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Uzman Hekim 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Pratisyen Hekim 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 50% (1) 20% (1)
Diş Hekimi 0% (0) 50% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 20% (1)
Hemşire 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 50% (1) 20% (1)
Ebe 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Sağlık Memuru 0% (0) 50% (1) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 40% (2)
İdari Memur 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Teknik Personel 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Diğer : (Lütfen belirtiniz) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Total 0 2 1 0 0 2 5