Eğitim Durumu
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
Okur-Yazar
 
0% 0
İlkokul
 
100% 1
Ortaokul
 
0% 0
Lise
 
0% 0
Yüksekokul
 
0% 0
Üniversite
 
0% 0
Y.Lisans/Doktora
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
1. Bakanlık ile sürdürdüğüm ilişkilerde beklentilerim dikkate alınıyor.
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Kesinlikle Katılmıyorum
 
100% 1
2-Katılmıyorum
 
0% 0
3-Orta
 
0% 0
4-Katılıyorum
 
0% 0
5-Tamamen Katılıyorum
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
2. Bakanlık değişen koşullara uyum sağlama konusunda başarılıdır.
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Kesinlikle Katılmıyorum
 
0% 0
2-Katılmıyorum
 
100% 1
3-Orta
 
0% 0
4-Katılıyorum
 
0% 0
5-Tamamen Katılıyorum
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
3. Bakanlık Kamuoyu ile bilgi paylaşan bir kurumdur.
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Kesinlikle Katılmıyorum
 
0% 0
2-Katılmıyorum
 
100% 1
3-Orta
 
0% 0
4-Katılıyorum
 
0% 0
5-Tamamen Katılıyorum
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
5. Bakanlık diğer kurum ve kişilerle iletişim kurmada başarılıdır.
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Kesinlikle Katılmıyorum
 
0% 0
2-Katılmıyorum
 
100% 1
3-Orta
 
0% 0
4-Katılıyorum
 
0% 0
5-Tamamen Katılıyorum
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
4. Bakanlık koordinasyon ve işbirliğine açık bir kurumdur.
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Kesinlikle Katılmıyorum
 
0% 0
2-Katılmıyorum
 
100% 1
3-Orta
 
0% 0
4-Katılıyorum
 
0% 0
5-Tamamen Katılıyorum
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
6. Bakanlık kurumsal ve idari anlamdaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılıdır.
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Kesinlikle Katılmıyorum
 
0% 0
2-Katılmıyorum
 
0% 0
3-Orta
 
100% 1
4-Katılıyorum
 
0% 0
5-Tamamen Katılıyorum
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
7. Bakanlık paydaşlarının görüşlerini ifade edebilecekleri ortamların oluşmasını     sağlayan bir kurumdur.
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Kesinlikle Katılmıyorum
 
0% 0
2-Katılmıyorum
 
0% 0
3-Orta
 
0% 0
4-Katılıyorum
 
0% 0
5-Tamamen Katılıyorum
 
0% 0
Toplam cevaplar 0
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 0%
8. Bakanlık ile ilgili soru ve sorunlar için Bakanlığın ilgili birimine kolay erişilebilir.
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Kesinlikle Katılmıyorum
 
0% 0
2-Katılmıyorum
 
100% 1
3-Orta
 
0% 0
4-Katılıyorum
 
0% 0
5-Tamamen Katılıyorum
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
9. Bakanlık yaptığı iş ve işlemlerde tutarlıdır.
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Kesinlikle Katılmıyorum
 
0% 0
2-Katılmıyorum
 
0% 0
3-Orta
 
100% 1
4-Katılıyorum
 
0% 0
5-Tamamen Katılıyorum
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
10. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan   ulaşıyorsunuz? Bu kaynaklar hakkındaki kanaatiniz nasıldır? - Kurumun web sitesinden
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
Çok Zayif
 
0% 0
Zayif
 
0% 0
Orta
 
0% 0
Iyi
 
100% 1
Çok Iyi
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
10. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan   ulaşıyorsunuz? Bu kaynaklar hakkındaki kanaatiniz nasıldır? - Toplantı ve ortak çalışmalar yolu ile
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
Çok Zayif
 
0% 0
Zayif
 
0% 0
Orta
 
0% 0
Iyi
 
100% 1
Çok Iyi
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
10. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan   ulaşıyorsunuz? Bu kaynaklar hakkındaki kanaatiniz nasıldır? - Basın yolu ile
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
Çok Zayif
 
0% 0
Zayif
 
0% 0
Orta
 
0% 0
Iyi
 
100% 1
Çok Iyi
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
10. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan   ulaşıyorsunuz? Bu kaynaklar hakkındaki kanaatiniz nasıldır? - Kurum yayınlarından
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
Çok Zayif
 
0% 0
Zayif
 
0% 0
Orta
 
0% 0
Iyi
 
100% 1
Çok Iyi
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
10. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan   ulaşıyorsunuz? Bu kaynaklar hakkındaki kanaatiniz nasıldır? - Mevzuat yolu ile
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
Çok Zayif
 
0% 0
Zayif
 
0% 0
Orta
 
100% 1
Iyi
 
0% 0
Çok Iyi
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
10. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan   ulaşıyorsunuz? Bu kaynaklar hakkındaki kanaatiniz nasıldır? - Eğitimler aracılığı ile
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
Çok Zayif
 
0% 0
Zayif
 
0% 0
Orta
 
100% 1
Iyi
 
0% 0
Çok Iyi
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
10. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan   ulaşıyorsunuz? Bu kaynaklar hakkındaki kanaatiniz nasıldır? - Bakanlığın tanıtım etkinlikleri aracılığı ile
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
Çok Zayif
 
0% 0
Zayif
 
0% 0
Orta
 
0% 0
Iyi
 
100% 1
Çok Iyi
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile ilişki düzeyinizi  derecenizi belirtiniz. - Bakanlık(Merkez)
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
HerZaman
 
0% 0
Bazen
 
100% 1
Hiç Bir Zaman
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile ilişki düzeyinizi  derecenizi belirtiniz. - Genel Müdürlükler
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
HerZaman
 
0% 0
Bazen
 
0% 0
Hiç Bir Zaman
 
100% 1
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile ilişki düzeyinizi  derecenizi belirtiniz. - Araştırma Enstitüleri
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
HerZaman
 
0% 0
Bazen
 
100% 1
Hiç Bir Zaman
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile ilişki düzeyinizi  derecenizi belirtiniz. - İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
HerZaman
 
100% 1
Bazen
 
0% 0
Hiç Bir Zaman
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile ilişki düzeyinizi  derecenizi belirtiniz. - Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
HerZaman
 
0% 0
Bazen
 
100% 1
Hiç Bir Zaman
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile ilişki düzeyinizi  derecenizi belirtiniz. - İl Kontrol Laboratuvarları
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
HerZaman
 
100% 1
Bazen
 
0% 0
Hiç Bir Zaman
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11a. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile  memnuniyet  derecenizi belirtiniz. 5-Çok Memnunum  4-Memnunum  3-Orta Düzeyde Memnunum  2-Memnun Değilim  1-Hiç memnun Değilim - Bakanlık(Merkez)
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
100% 1
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11a. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile  memnuniyet  derecenizi belirtiniz. 5-Çok Memnunum  4-Memnunum  3-Orta Düzeyde Memnunum  2-Memnun Değilim  1-Hiç memnun Değilim - Genel Müdürlükler
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11a. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile  memnuniyet  derecenizi belirtiniz. 5-Çok Memnunum  4-Memnunum  3-Orta Düzeyde Memnunum  2-Memnun Değilim  1-Hiç memnun Değilim - Araştırma Enstitüleri
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11a. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile  memnuniyet  derecenizi belirtiniz. 5-Çok Memnunum  4-Memnunum  3-Orta Düzeyde Memnunum  2-Memnun Değilim  1-Hiç memnun Değilim - İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11a. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile  memnuniyet  derecenizi belirtiniz. 5-Çok Memnunum  4-Memnunum  3-Orta Düzeyde Memnunum  2-Memnun Değilim  1-Hiç memnun Değilim - Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
100% 1
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
11a. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın birimleri ile  memnuniyet  derecenizi belirtiniz. 5-Çok Memnunum  4-Memnunum  3-Orta Düzeyde Memnunum  2-Memnun Değilim  1-Hiç memnun Değilim - İl Kontrol Laboratuvarları
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
12. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan aldığınız hizmetler beklentilerinizi ne ölçüde  karşılıyor?  
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Hiç Karşılamıyor
 
0% 0
2-Karşılamıyor
 
0% 0
3-Orta Düzeyde Karşılıyor
 
100% 1
4-Karşılıyor
 
0% 0
5-Tamamen Karşılıyor
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
13. Her yönüyle mükemmel bir “Bakanlık” düşündüğünüzde “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ” bu mükemmelliğe ne kadar uygun/yakındır?  
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1-Hiç Uygun Değil
 
0% 0
2-Uygun Değil
 
0% 0
3-Orta Düzeyde Uygun
 
100% 1
4-Uygun
 
0% 0
5-Çok Uygun
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Bakanlık yayınları
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Araştırma geliştirme
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Tarımsal Desteklemeler
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Kırsal alana yönelik faaliyet ve hizmetler
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Denetim Hizmetleri
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - İlgili kişilere ulaşım kolaylığı
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Hizmette çabukluk
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Personelin bilgi ve deneyimi
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
100% 1
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Mevzuat değişikliklerinde bilgilendirme
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
100% 1
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Çağdaşlık
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
100% 1
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Güvenilirlik, saygınlık
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
100% 1
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Hizmet kalitesi
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Kendini yenileme
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
100% 1
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Topluma yararlılık
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
100% 1
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Bürokratik kolaylık
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Tarafsızlık
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Şeffaflık
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Dış kurumlarla işbirliği
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Alt yapı, donanım, bina imkânları
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
15. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz   1-Çok Kötü 2-Kötü 3-Orta 4-İyi 5-Çok İyi   - Hizmet beklentilerinin karşılanması
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
16. Bakanlığımız çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Güler yüz
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
100% 1
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
16. Bakanlığımız çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - İşlem hızı
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
16. Bakanlığımız çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Hatasız işlem
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
16. Bakanlığımız çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - İş ve işlem hakkında yeterli bilgi
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
100% 1
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
16. Bakanlığımız çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Sorularınızı/taleplerinizi doğru anlama
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
16. Bakanlığımız çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Sorularınıza/taleplerinize detaylı/anlaşılır cevap verme
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
16. Bakanlığımız çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - İletişim Becerisi
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
16. Bakanlığımız çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Mesleki Yeterlilik
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
16. Bakanlığımız çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Bakanlığı Temsil Yeteneği
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
 17.  Bakanlığımız yöneticilerinin size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Güler yüz
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
100% 1
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
 17.  Bakanlığımız yöneticilerinin size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - İşlem hızı
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
100% 1
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
 17.  Bakanlığımız yöneticilerinin size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Hatasız işlem
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
 17.  Bakanlığımız yöneticilerinin size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - İş ve işlem hakkında yeterli bilgi
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
100% 1
4
 
0% 0
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
 17.  Bakanlığımız yöneticilerinin size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Sorularınızı/taleplerinizi doğru anlama
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
 17.  Bakanlığımız yöneticilerinin size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Sorularınıza/taleplerinize detaylı/anlaşılır cevap verme
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
0% 0
5
 
100% 1
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
 17.  Bakanlığımız yöneticilerinin size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - İletişim Becerisi
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%
 17.  Bakanlığımız yöneticilerinin size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 1-Hiç memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Orta Düzeyde Memnunum  4-Memnunum 5-Çok Memnunum - Bakanlığı Temsil Yeteneği
  Cevaplayın Toplamı cevaplayın
1
 
0% 0
2
 
0% 0
3
 
0% 0
4
 
100% 1
5
 
0% 0
Toplam cevaplar 1
Özgün cevap vereni 7
Respondent Reach 14,29%