Bakanlık İletişim hakkındaki görüşler ve Sorumluluklar konusundaki karşılaştırma tablosu
   6. Bakanlık kurumsal ve idari anlamdaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılıdır.
   5. Bakanlık diğer kurum ve kişilerle iletişim kurmada başarılıdır.
1-Kesinlikle Katılmıyorum 2-Katılmıyorum 3-Orta 4-Katılıyorum 5-Tamamen Katılıyorum Yanıtlanmamış Toplam
Yanıtlanmamış 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (6) 85,71% (6)
1-Kesinlikle Katılmıyorum 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
2-Katılmıyorum 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
3-Orta 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 14,29% (1)
4-Katılıyorum 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
5-Tamamen Katılıyorum 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Toplam 0 1 0 0 0 6 7
 
Bakanlığın Zayıf/Başarısız/Geliştirimesi Gereken Yönleri
23. Bakanlığımızın başarısız/zayıf/geliştirilmesi gereken yönlerinden, 1 en zayıf olanı belirtmek üzere, ilk 5 tanesini öncelik sırasına göre sıralayınız.   
  Ortalama kıdemli
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
Personel Kalitesinin Yetersiz Olması
 
0
Teknolojik İmkanların Yetersiz Olması
 
0
Genel Çalışma Kurallarına Uyumun Yetersiz Olması
 
0
İş Akış Süreçlerinin Verimsiz Olması
 
0
Yeniliğe ve Değişime Açık Olmaması
 
0
Paydaşlarıyla İlişkilerinin Yetersiz Olması
 
0
Çalışanlar Tarafından Benimsenen Güçlü ve Açık Kurum Kültürünün Olmaması
 
0
Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajının Olmaması
 
0
Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olmaması
 
0
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yetersiz Olması
 
0
Bakanlık Faaliyetlerine İlişkin Mevzuatın Yetersiz Olması
 
0
Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Fazla Olması
 
0
Diğer .............
 
0
Sayı derecelendirme
Personel Kalitesinin Yetersiz Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Teknolojik İmkanların Yetersiz Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Genel Çalışma Kurallarına Uyumun Yetersiz Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
İş Akış Süreçlerinin Verimsiz Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Yeniliğe ve Değişime Açık Olmaması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Paydaşlarıyla İlişkilerinin Yetersiz Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Çalışanlar Tarafından Benimsenen Güçlü ve Açık Kurum Kültürünün Olmaması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajının Olmaması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olmaması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yetersiz Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Bakanlık Faaliyetlerine İlişkin Mevzuatın Yetersiz Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Fazla Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Diğer ............. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 
Bakanlığın Güçlü Yönleri
22. Bakanlığımızın başarılı/güçlü bulduğunuz yönlerinden, 1 en güçlü olanı belirtmek üzere, ilk  5 tanesini sıralayınız .
  Ortalama kıdemli
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
Personel Kalitesi
 
0
Teknolojik İmkanlar
 
0
Genel Çalışma Kurallarına Uyum
 
0
İş Akış Süreçlerinin Verimliliği
 
0
Yeniliğe ve Değişime Açık Olması
 
0
Paydaşlarıyla İlişkilerinin Yeterli Olması
 
0
Çalışanlar Tarafından Benimsenmiş Güçlü ve Açık Kurum Kültürünün Varlığı
 
0
Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajının Varlığı
 
0
Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olması
 
0
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yeterli Olması
 
0
Bakanlık Faaliyetlerine İlişkin Mevzuatın Yeterli Olması
 
0
Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Fazla Olmaması
 
0
Diğer
 
0
Sayı derecelendirme
Personel Kalitesi 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Teknolojik İmkanlar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Genel Çalışma Kurallarına Uyum 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
İş Akış Süreçlerinin Verimliliği 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Yeniliğe ve Değişime Açık Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Paydaşlarıyla İlişkilerinin Yeterli Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Çalışanlar Tarafından Benimsenmiş Güçlü ve Açık Kurum Kültürünün Varlığı 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajının Varlığı 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yeterli Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Bakanlık Faaliyetlerine İlişkin Mevzuatın Yeterli Olması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Fazla Olmaması 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Diğer 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0