dispaydaas

 

Değerli Paydaşımız,
 
            Aşağıda sunulan anket, Bakanlığımızın faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilerinizi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
 
            Ankette genel değerlendirme soruları, fonksiyonlarımız ve bu fonksiyonların niteliklerinin değerlendirilmesine ilişkin sorular ve Bakanlığımızın güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin görüşlerinizi ifade edebileceğiniz sorular bulunmaktadır. Anket sonuçları toplu olarak analiz edilip raporlanacağı için isminiz ve kurumunuz hiçbir şekilde açıklanmayacaktır.
 
İlginize teşekkür ederiz.
Lütfen, kişisel bilgilerinizi giriniz..
Adı-Soyadı
Ünvanı
Kurum
Tarih
Eğitim Durumu
9. Bakanlık yaptığı iş ve işlemlerde tutarlıdır.
1. Bakanlık ile sürdürdüğüm ilişkilerde beklentilerim dikkate alınıyor.
8. Bakanlık ile ilgili soru ve sorunlar için Bakanlığın ilgili birimine kolay erişilebilir.
7. Bakanlık paydaşlarının görüşlerini ifade edebilecekleri ortamların oluşmasını
    sağlayan bir kurumdur.
6. Bakanlık kurumsal ve idari anlamdaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılıdır.
5. Bakanlık diğer kurum ve kişilerle iletişim kurmada başarılıdır.
4. Bakanlık koordinasyon ve işbirliğine açık bir kurumdur.
3. Bakanlık Kamuoyu ile bilgi paylaşan bir kurumdur.
2. Bakanlık değişen koşullara uyum sağlama konusunda başarılıdır.
 alt_ankethosting.png