M.E.B Öğretmen ,Öğrenci ve Veli Memnuniyeti Anketi

Öğrencileriniz, Öğretmenleriniz ve Velileriniz ne düşünüyor. M.E.B ‘in öngördüğü öğrenci, veli, ve öğretmen memnuniyet anketlerini hızlıca uygulayabilir ve raporlayabilirsiniz.

Özel okullar yeni bir etkinlikle ilgili geri bildirim almak istiyorlarsa, genel başarıyı etkileyen faktörleri tespit etmek istiyorlarsa özel anketlerimizi kullanıp tüm öğrencilere ve velilere anket uygulayabilirler.

Eğitim Anketleri Neden Uygulanır?

Aile/okul ilişkilerini ölçebilirsiniz öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörleri öğrenmek için anketleri kullanabilir. Öğretmenlerinizin çalışma koşulları denetlemenizi ve fikirlerini almanızı sağlayabilir, aynı zamanda performanslarını öğrenci ilişkileriniz görmenizi sağlayabilir. Geziler okul etkinlikleri planlamanızı ve etkinliklerin memnuniyetini ölçebilirsiniz

Öğrenci memnuniyeti anketi için tıklayınız...

Öğretmen memnuniyeti anketi için tıklayınız...

Veli memnuniyeti anketi için tıklayınız...

Ekran Görüntüleri

Rapor Örnekleri

  • Açık Uçlu Soru Raporu
  • Çapraz Tablo Raporu
  • Grafik Raporu
  • Oran Raporu
  • Genel Raporu
  • Radar Rating Chart Raporu
  • Zaman Serisi Raporu